ส่งข้อมูลถึงเรา

11 + 15 =

ประกาศ: คุณยินยอมให้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง และเราจะใช้ข้อมูลการติดต่อนี้เพื่อส่งข่าวสารการอัปเดตและบริการที่สำคัญ

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
          252 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงาน สาขาที่ 1 ผลิตเม็ดพลาสติก
         260 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงาน สาขาที่ 2 โรงงานผลิตกาว และเม็ดพลาสติกเพื่อการแพทย์
          271 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงาน สาขาที่ 3 โรงงานผลิตกาว และซิลิโคนยาแนว
         252 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงาน สาขาที่ 4 โรงงานผลิตซีแลนท์
         816 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

อีเมล : 

การกำกับดูแลกิจการ :                    adb_cg@adb.co.th
ความสัมพันธ์ด้านการลงทุน :          adb_ir@adb.co.th
ฝ่ายขายและการตลาด :                 adb_marketing@adb.co.th
อื่นๆ :                                                adb_info@adb.co.th

เบอร์โทรติดต่อ :
ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศ:
                  (+66)2709-4040
โทรสารศูนย์บริการลูกค้าในประเทศ:     (+66)2709-4396
ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ:                (+66)2323-1906(+66)2709-3997
โทรสารศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ:   (+66)2324-0552

แผนที่

เกี่ยวกับเรา

ผังองค์กร

ประวัติ

สถานที่ตั้ง

วิสัยทัศน์,เป้าหมาย

รางวัลและมาตรฐาน

สินค้า

สารประกอบพลาสติก

กาว

ยาแนว

ดี.ไอ.วาย

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

นโยบาย

คำถามที่พบบ่อย

ติดตามข่าวสาร

สำนักงานใหญ่
252 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศ:
โทร :(+66) 2709-4040 แฟกซ์ :(+66) 0709-4396

ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ:
โทร :(+66) 2323-1906 แฟกซ์ :(+66) 2324-0552
โทร :(+66) 2709-3997

อีเมล
การกำกับดูแลกิจการ :                adb_cg@adb.co.th
ความสัมพันธ์ด้านการลงทุน :      adb_ir@adb.co.th
การขาย & การตลาด :                adb_marketing@adb.co.th
อื่นๆ :                                           adb_info@adb.co.th