ยินดีต้อนรับสู่บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดีบี เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด (1983) ผู้ผลิตกาว และบริษัท แอ็พพลาย เคมิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (1985)...
ยินดีต้อนรับสู่บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดีบี เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด (1983) ผู้ผลิตกาว และบริษัท แอ็พพลาย เคมิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (1985)...
ยินดีต้อนรับสู่บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดีบี เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด (1983) ผู้ผลิตกาว และบริษัท แอ็พพลาย เคมิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (1985)...