คณะกรรมการบริษัท

  นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ

   นายหวัง วนาไพรสณฑ์ กรรมการ

    นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์กาว

     นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการ

      น.ส.พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ

       นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ

        นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ

         นายหยาง ชุง เจน กรรมการอิสระ

          ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

           ผศ.ดร. มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

           คณะกรรมการบริหาร

            นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

             น.ส.พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จัดการ

              นายเหว่ย ไค หวัง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

               นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์กาว

                นายศิริพงษ์ ลือวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

                 นายกัง ซู่ หลิว ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ยาแนวและกาวขนาดเล็ก

                  นายพิริยะ ม่วงคร้าม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

                   นายสัญธาน ชีรนรวนิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน

                    นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพง์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

                     นางวิจิตรา ทับบุรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายใน/ เลขานุการบริษัท

                     About Us

                     Organization Chart

                     ADB History

                     ADB Location

                     Vision, Misson, Goal

                     Reward & Standard

                     Product

                     Plastic Compound

                     Adhesive

                     Sealant

                     DIY

                     Investor Relations

                     Shareholder Meeting

                     Financial Report

                     Annual report

                     Policy

                     Faq

                     Social with join us

                     HEAD OFFICE
                     252 M 4 Sukhumvit Rd. Prakasa Muang Samutprakarn Thailand 10280

                     LOCAL CUSTOMER SERVICE
                     Tel. (+66) 2709-4040 Fax.(+66) 0709-4396

                     OVERSEA CUSTOMER SERVICE
                     Tel. (+66) 2323-1906 Fax.(+66) 2324-0552
                     Tel. (+66) 2709-3997

                     E-mail
                     CORPORATE GOVERNANCE :      adb_cg@adb.co.th
                     INVESTMENT RELATION:      adb_ir@adb.co.th
                     SALES & MARKETING:           adb_marketing@adb.co.th
                     OTHER :                                    adb_info@adb.co.th